Специален 42-дневен календар в електронен вариант под формат на картинка, с много високо качество и наситеност на изображението. Може да го разпечатите на всякаква големина хартия и да следите резултатите си чрез него.