НАПРАВЕТЕ ПОРЪЧКА

ПРИМЕР:
1. ГР. СОФИЯ, ОФИС ЕКОНТ ПЛИСКА ИЛИ
2. ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 2