Тези Общи условия за ползване, както и правилата и политиките, които са включени тук чрез препратка са „Споразумение„.

Това споразумение представлява правен договор между Вас ( „вие“ или „Потребител“) и Про Ди Комерс с ЕИК 204204162, регистрация по ЗДДС № BG204204162 и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. Иван Вазов 3, офис 7 ( „Фитнес у дома“, „ние“, „нас“, „доставчик“ или „сайтът“), собственик на fitnesudoma.aktivenizdrav.com. Настоящото споразумение регламентира използването на нашите услуги, нашето съдържание, нашите публикации, намиращи се във fitnesudoma.aktivenizdrav.com. Нашите услуги, съдържание, сайт и публикуване се наричат „платформа на Фитнес у дома.

Чрез използването на „Фитнес у дома“, Вие се съгласявате да се обвържете с условията на настоящото споразумение.

Моля, прочетете внимателно настоящото споразумение. Ако не сте съгласни да бъдeте обвързани с него, няма да имате никакво право да използва платформата на Фитнес у дома.

Прочетете и нашата политика за лични даннни.

Защита на личните данни

Про Ди Комерс ЕООД като собственик на сайта www.aktivenizdrav.com е администратор на лични данни и има право да събира и обработва личните данни на потребителите на сайта. Потребителят доброволно оставя личните си данни Про Ди Комерс ЕООД уважава неприкосновеността на тези данни. В сайта не се събира лична информация без съгласието на собственика й. Тази информация се използва единствено, за да предоставим предлаганите в сайта услуги. Дружеството полага всички разумни усилия за опазване неприкосновеността на личните данни, но потребителите следва да знаят, че предаването на информация по интернет може да бъде обект на намеса или проверка от трети лица.

Ние НЕ събираме информация от деца под 14 години. Ако такава информация е получена, тя ще бъде изтрита от нашата система. Стоим твърдо зад сигурното „сърфиране“ на малолетни в интернет пространството. Препоръчваме всеки родите/настойник да има достъп до интернет локациите, които посещава неговото дете, както и да уведоми и предупреди детето си за рисковете, които може да крие.

Разкриване на лични данни е възможно, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, както и в други случаи при спазване на нормативно установения ред, за което потребителите дават своето предварително съгласие.

Бисквитки (cookies).
Cookies са данни, които нашият уебсайт изпраща на Вашия браузър, който след това съхранява тази информация във Вашата система. Cookies позволяват на нашия уебсайт да „запомни” информацията за Вашите предпочитания или до излизането Ви от прозореца на браузера, който ползвате в момента (при временни cookies), или до момента, в който Вие деактивирате или изтриете тези cookies. Много потребители предпочитат да използват cookies, за да им помогнат да навигират в уебсайта, колкото е възможно по-равномерно и без прекъсване.

Трябва да знаете, че cookies не съдържат повече информация, отколкото Вие предложите, и те не могат да „нахлуят” във Вашия твърд диск и да върнат на изпращача вашите лични данни или друга информация от компютъра Ви.

Сайтът използва бисквитките по отговорен начин,за да помага на нашите посетители, а не да ги шпионира.

1. Съдържание в сайта.

а. Отказ от отговорност. Цялата информация в този сайт се подбира с голямо внимание, но въпреки това НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ НАПЪЛНО, тя НЕ е изготвена от лекари! Електронните публикации, услугите под формата на pdf файлове и видео-файлове (вж. по-долу) са предназначени само за информиране, за тези, които търсят съвети, а не помощ. Винаги се консултирайте с лекар преди да предприемете каквито и да са действия на самолечение, започване на тренировъчна програма, хранителен режим и прочие, свързана с предлаганото от „Фитнес у дома“ съдържание. Ние не носим отговорност за последствия от действия или бездействия подтикнати от публикуваните в сайта статии, съвети, коментари, услуги, платено съдържание и всяка друга информация, която може да откриете в този сайт.

б. Авторство. Фитнес у дома създава публикации и друго съдържание, свързано с здравословен начин на живот, правилно хранене, упражнения, ръководства, рецепти, както и фитнес съвети, в електронен формат. Електронният формат включва публикации с определени интернет адреси, снимки, картинки, помощни таблици, Portable Document Format ( „PDF“) файлове, електронни книги и всички други електронни формати, известни в онлайн пространството. Съдържанието в изброените материали е защитена от авторското право и всяко плагиатстване е престъпление по Наказателния кодекс на Р. България. Никой няма право да публикува и/или използва съдържание от платформата на Фитнес у дома без изричното писмено съгласие от представител на дружеството, собственик на сайта.

2. Платени услуги.

а. Плащане. Ако използвате платформата на доставчика „Фитнес у дома“, за да закупите платен материал, продукт или услуга за Вас или за подарък, дължите пълното изплащане на цената, необходима за закупуване на продукта или услугата, което трябва да бъде получено от „Фитнес у дома“ авансово, освен ако не е договорено друго. Може да се наложи доставчикът да провери информацията, която предоставяте и може да отмени или да ограничи по всяко време своето задължение, ако Вие не сте изпълнели своето. Ако вече е било направено плащането и поръчката е отменена или ограничена, доставчикът ще възстанови всяко плащане, което е направено за „Активен и здрав“ на продукти или услуги, които няма да бъдат изпратени поради отказ или ограничаване.

б. Получаване на услуга или продукт. За да получите продукт или услуга от доставчика, трябва да въведете имейл адрес и всяка друга информация, изискваща се по време на процеса на поръчка. При приемане. Ако не получите продукта или услугата, изпратено по електронна поща или други електронни средства, първо проверете спам филтър към електронната пощенска кутия. Ако все още не намирате продукта или услугата, незабавно се свържете с доставчика на имейл aktiven@aktivenizdrav.com. „Фитнес у дома“ ще се опита да изпрати отново или да възстанови плащането.

3. Видове платени услуги.

Доставчикът предлага различни платени материали, като обявява на видно място тяхната цена.

а. Индивидуален тренировъчен режим „Фитнес у дома“. Услугата е предназначена само за ЖЕНИ и се предлага под формата на електронни книги (pdf файлове), съдържащи съвети и насоки за здравословно хранене, правилен начин на живот, упражнения, тренировъчни програми и прочие. Тренировъчният режим в програмата е съставен и от видео файлове, които се подреждат и формират индивидуално за всеки потребител, за да отговарят на неговите изисквания, неговите потребности и възможността да извършва физически дейности спрямо неговата заетост, които се заявяват изрично от него в специален въпросник. Упражненията са предназначени за извършване в домашна обстановка, в нерегулирана от доставчика среда. Тренировъчният режим се изготвя от непрофесионалисти, които НЕ СА ЛЕКАРИ и всички действия, предприети от потребителя трябва да се извършват след консултация с лекар, който да одобри изготвените от доставчика материали и това задължение принадлежи само и изцяло на потребителя. Доставчикът не носи отговорност за здравословното състояние и „травматологичната история“на потребителя преди започването на тренировъчната програма, както и НЕ носи отговорност, ако настъпят отклонения от обичайното здравословно състояние на потребителя след предприети действия по изготвената тренировъчна програма.

Хранителният режим към програмата не се съобразява с индивидуалните потребности на потребителя, защото е универсален, единен за всички, които поръчат услугата „Фитнес у дома“. Доставчикът НЕ носи отговорност, ако настъпят отклонения от обичайното здравословно състояние на потребителя след предприети действия по изготвената тренировъчна програма. Задължение на доставчика е да се консултира с лекар, преди започване на хранителния режим.

Потребителят следва да има инсталирана програма за преглед на видео файлове, например VLC Player, за да може да отваря видео файловете на своя компютър.

Потребителят следва да има инсталирана програма за преглед на PDF файлове, например Adobe acrobat reader, за да може да преглежда електронните файлове на персонален компютър, таблет или телефон. Потребителят има право да копира файла на хартиен носител, но без да го разпространява и копира втори път. Потребителят няма право да разпространява полученото по какъвто и да е бил онлайн метод.

Плащането на цената за платените услуги се извършва чрез платформите на Еконт, Ипей, Изипей, чрез Банков превод или по друг начин по усмотрение на доставчика. Получател на плащането е „Про Ди Комерс ЕООД, а сумата е определена предварително от доставчика на видно място.

4. Истинност на поръчка и плащане. При поръчка на даден продукт или услуга чрез платформата на „Фитнес у дома“, вие се съгласявате да предоставяте само вярна, точна, актуална и пълна информация.

5. Ползване услугите на трети страни при плащане и изпращане на поръчката. „Фитнес у дома“ ще използва услугите на трети страни, за да обработи информацията на плащането  Моля, прочетете правилата и условията за начина на плащане, който сте избрали.

6. Доставчикът си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, без да е необходимо да уведомява за това Потребителя.

Потребителят се задължава всеки път, когато използва сайта, да се информира за действащите Общи условия за ползване.

Всички права запазени!